Strona główna

Witamy na stronie Przedszkola „Groszkolandia” w Kętach.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, również dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami  sprzężonymi posiadające orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole posiada status niepublicznej placówki  oświatowej  Miasta Kęty i realizuje zajęcia zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz oferuje  również bogaty program popołudniowych zajęć dodatkowych, inspirujących dzieci do emocjonalnego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności dbając tym samym o prawidłowy rozwój młodego człowieka.

W Przedszkolu „Groszkolandia” dzieci oprócz zajęć z podstawy programowej MEN uczą się również języka angielskiego i rytmiki. Atmosfera stworzona w Przedszkolu sprzyja szybkiemu aklimatyzowaniu, zadomawianiu się i zaprzyjaźnianiu się dzieci między sobą. Nauczyciele pracujący z dziećmi kładą szczególny nacisk na tworzenie pozytywnych więzi, zarówno pomiędzy dziećmi, jak i pomiędzy dziećmi a dorosłymi.

Dzieci wychowują się w niedużych grupach  gdzie  uczą się nabywać ważnych umiejętności społecznych: odpowiedzialności, troskliwości, tolerancji i wyrozumiałości. Dzieci mają na co dzień okazję obserwować i naśladować inne dzieci. Wszyscy uczą się więc od siebie wzajemnie (jest to zwłaszcza cenne dla dzieci, które nie mają rodzeństwa).

 

"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu-o tym jak żyć,

co robić, jak postępować i współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat"

Robert Fulghum