Strona główna

Witamy na stronie Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego „Groszkolandia” w Kętach.

Przedszkole przyjmuje dzieci zdrowe w wieku od 2,5 do 6 lat oraz dzieci niepełnosprawne w wieku od 2,5 do 8 lat z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera  z jedną niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami  sprzężonymi posiadające orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole prowadzi również bezpłatne zajęcia i terapie WWR dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju a nie będących uczniami Przedszkola. Przedszkole posiada status niepublicznej placówki  oświatowej  Gminy i Miasta Kęty i realizuje zajęcia zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz oferuje  bogaty program popołudniowych zajęć dodatkowych, inspirujących dzieci do emocjonalnego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności dbając tym samym o prawidłowy rozwój młodego człowieka.

W Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym „Groszkolandia” dzieci oprócz zajęć z podstawy programowej MEN uczą się również języka angielskiego, nauczyciele prowadzą wiele ciekawych zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci. Atmosfera stworzona w Przedszkolu sprzyja szybkiemu aklimatyzowaniu, zadomawianiu się i zaprzyjaźnianiu się dzieci między sobą. Nauczyciele pracujący z dziećmi kładą szczególny nacisk na tworzenie pozytywnych więzi, zarówno pomiędzy dziećmi, jak i pomiędzy dziećmi a dorosłymi.

Dzieci wychowują się w niedużych grupach  gdzie  uczą się nabywać ważnych umiejętności społecznych: odpowiedzialności, troskliwości, tolerancji i wyrozumiałości. Dzieci mają na co dzień okazję obserwować i naśladować inne dzieci. Wszyscy uczą się więc od siebie wzajemnie (jest to zwłaszcza cenne dla dzieci, które nie mają rodzeństwa).

"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu-o tym jak żyć,

co robić, jak postępować i współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat"

Robert Fulghum