CENNIK USŁUG

Nazwa usługi Cena Czas trwania
 Badanie psychologiczne z wydaniem opinii 80 zł  2 godziny
 Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka KORP
Od 1 m.ż do 9 roku życia z wydaniem opinii
320 zł  około 3 godziny
 Diagnoza wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wraz z opinią 320 zł  około 3 godziny
 Diagnoza gotowości szkolnej wraz z opinią 280 zł  około 3 godziny
 Diagnoza integracji sensorycznej (SI) 320 zł  3-4 godziny
 Diagnoza rozwoju sensorycznego wg metody Delacato wraz z opracowaniem profilu sensorycznego 280 zł  2 – 3 godzin
 Diagnoza logopedyczna z opracowaniem indywidualnego zestawu  ćwiczeń 180 zł  ok. 2 godzin
 Konsultacja psychologiczna 80 zł  1 godzina
 Konsultacja pedagogiczna 80 zł  1 godzina
Konsultacja logopedyczna 80 zł  1 godzina
 Konsultacja terapeuta SI/ fizjoterapeuta 80 zł  1 godzina
Terapia psychologiczna (indywidualna) 80 zł  1 godzina
 Terapia pedagogiczna (indywidualna) 80 zł  1 godzina
 Terapia logopedyczna  (indywidualna) 80 zł  1 godzina
 Terapia wczesnego wspomagania rozwoju 70 zł  1 godzina
Rehabilitacja ruchowa 100 zł  1 godzina
 Terapia integracji sensorycznej 80 zł  1 godzina
 Program terapii ręki 70 zł  1 godzina
 Integracja odruchów dynamiczno- posturalnych wg metody S. Masgutowej 70 zł  1 godzina