Język angielski

Edukacja językowa w Przedszkolu Groszkolandia

 jest rozumiana jako podświadoma akwizycja językowa, a więc tzw. osłuchanie się z językiem,

co przypomina proces nauki języka ojczystego.

Niemowlęta uczą się języka ojczystego osłuchowo poprzez:
- ruch i wykonywanie poleceń opiekunów,
- dotykanie przedmiotów, które są następnie nazywane przez rodziców,
- łączenie pojedynczych elementów w coraz to dłuższe frazy,
- atmosferę radości i życzliwości towarzyszącą każdemu pojawiającemu się słowu.

Kluczem do opanowania języka obcego jest odtworzenie procesu nauki
języka ojczystego. Są to warunki zbliżone do tych,
które towarzyszyły omawianemu procesowi , czyli :
- ruch fizyczny połączony ze słowem,
- obecność przedmiotów, które można dotknąć i nazwać,
- wypracowanie słownictwa, które potem można łączyć w dłuższe fragmenty
wypowiedzi,
- brak zahamowań przed popełnianiem błędów językowych, co jest konsekwencją
bezstresowej atmosfery.

Zajęcia realizują przede wszystkim potrzeby i wymagania dzieci w wieku przedszkolnym, czyli:
- wzmożoną potrzebę ruchu
- krótkotrwałą koncentrację uwagi
- zainteresowanie zabawą - dlatego nauka języka odbywa się właśnie poprzez zabawę.