Karta zgłoszeniowa dziecka on-line

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

I. Informacje ogólne:

Przewidywany czas pobytu dziecka w przedszkolu

II. Informacje o stanie zdrowia