Nasi sponsorzy

Składamy serdeczne podziękowania naszym sponsorom za wsparcie rzeczowe lub finansowe naszej placówki, podarunki dla dzieci oraz środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji sensorycznej naszych niepełnosprawnych podopiecznych.

Grupa Kęty
Fundacja Bankowa im. Jana Kantona Banku Pekao S.A. w Warszawie
Fundacja Votum
Fundacja BZ WBK