O PORADNI

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Groszkolandia” w Kętach, jest pierwszą tego typu niepubliczną placówką na terenie Gminy Kęty.

Poradnia jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez Starostę Oświęcimskiego i podlega nadzorowi Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Groszkolandia” posiada podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne (m.in. za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty wydawane przez Poradnię mają więc taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.