Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018
Miesięczne czesne w Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym „Groszkolandia” wynosi 280 zł, jest opłatą stałą niepodlegającą odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu i zawiera:

  •     podstawę programową MEN
  •     zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu 15 minut( grupy młodsze) , 30 min (grupa starsza) zajęcia prowadzone są od października do czerwca
  •     zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci

 

Koszt obsługi wyżywienia:

  • Obiad–3,5zł/dzień
  • Śniadanie–2zł/dzień
  • Podwieczorek - 1 zł/ dzień

Koszt obsługi wyżywienia jest naliczany jedynie w przypadku, gdy dziecko  korzysta w danym dniu z posiłków.

Dodatkowe opłaty:

Ubezpieczenie NNW na cały rok szkolny - 30 zł

Wpisowe 50 zł

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z opłaty miesięcznego czesnego. Rodzice płacą jedynie koszt obsługi wyżywienia.
Zajęcia WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) są bezpłatne w ilości 8 godzin zegarowych w miesiącu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, będących lub niebędących  uczniami Przedszkola