Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018
Miesięczne czesne w Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym „Groszkolandia” wynosi 280 zł, jest opłatą stałą niepodlegającą odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu i zawiera:

  • podstawę programową MEN
  • zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu 15 minut( grupy młodsze) , 30 min (grupa starsza) zajęcia prowadzone są od października do czerwca
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci

Koszt wyżywienia:

Obiad – 3,5 zł dziennie
Śniadanie – 2 zł dziennie
Podwieczorek - 1 zł dziennie

Koszt wyżywienia jest naliczany jedynie w przypadku, gdy dziecko z niego korzysta.

Dodatkowe opłaty:

Ubezpieczenie NNW na cały rok szkolny - 30 zł

Wpisowe 50 zł

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z opłaty miesięcznego czesnego. Rodzice płacą jedynie koszt wyżywienia.
Zajęcia WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) są bezpłatne w ilości 8 godzin zegarowych w miesiącu dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, będących lub niebędących  uczniami Przedszkola