Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2018/19

Miesięczne czesne w Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym „Groszkolandia” jest zróżnicowane w zależności od wybranego przez Rodziców pakietu zajęć i wynosi:

PAKIET PODSTAWOWY – 299 zł

PAKIET ROZSZERZONY – 399 zł.

Czesne jest opłata stałą niepodlegającą odliczeniom w przypadku nieobecności dzieci w Przedszkolu i zawiera:

- zakup wyprawki plastycznej dla dziecka na cały rok szkolny,

- realizację zajęć wynikających z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN,

- zajęcia z j. angielskiego 2 x w tygodniu

- rytmikę 1 x w tygodniu

- realizację autorskiego programu przedszkoli Norlandia,

Oraz realizację zajęć dodatkowych oferowanych w wybranym przez rodziców pakiecie

Koszt obsługi wyżywienia wynosi 6,50 zł dziennie. W przypadku nieobecności dziecka powyżej 1 dnia koszt dziennej obsługi wyżywienia jest odliczany, za każdy nieobecny dzień.

Dodatkowe opłaty;

- ubezpieczenie NNW dziecka na cały rok szkolny na podstawie wybranej oferty ubezpieczenia,

- zakup podręczników do realizacji podstawy programowej wybranych na dany rok szkolny przez nauczycieli przedszkola

Wpisowe:

Przy zapisaniu dziecka do końca kwietnia – 0 zł, PROMOCJA

Zapisanie dziecka po 1 maja – 100 zł.

 

Dzieci posiadające  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z opłaty czesnego w ramach pakietu podstawowym. Rodzice dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego płacą jedynie koszt obsługi wyżywienia.  Dla zainteresowanych istnieje możliwość dokupienia wybranych zajęć dodatkowych z pakietu rozszerzonego.

Zajęcia WWR (wczesne wspomaganie rozwoju ) są bezpłatne i realizowane w wymiarze 7 godzin zegarowych miesięcznie dla dzieci posiadających Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajęcia w ramach WWR prowadzone są zarówno dla dzieci będących, jak i nie będących uczniami Przedszkola