Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZE

Godzina: Działania dzieci:
5.30-7.30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami
7.30-8.30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela
Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka
8.30-8.50 Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, wprowadzenie do tematu zajęć
8.50-9.00  
Zestaw ćwiczeń porannych
 
9.00-9.30  Śniadanie, zabiegi higieny osobistej przed i po śniadaniu.
9.30-10.30  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.30-11.30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.
W razie niepogody ćwiczenia gimnastyczne w sali.
11.30-12.00 Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalające.
12.00-12.30 Obiad, zabiegi higieny osobistej przed i po obiedzie.
12.30-13.00 Zabawy relaksacyjne, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek)
13.00-14.30 Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym
Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka
14.30-14.50 Podwieczorek, zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku
14.50-17.00 Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZE

 

 GODZINA Działania dzieci:
5.30-7.30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami
7.30-8.30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela
Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka
8.30-8.50 Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, wprowadzenie do tematu zajęć.
8.50-9.00  
Zestaw zabaw porannych
 
9.00-9.30  Śniadanie, zabiegi higieny osobistej przed i po śniadaniu.
9.30-10.00  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.00-10.30 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
10.30-11.45 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.
W razie niepogody zabawy ruchowe w sali.
11.45-12.00 Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela: zabawy dydaktyczne, utrwalające.
12.00-12.30 Obiad, zabiegi higieny osobistej przed i po obiedzie.
12.30-14.45 Odpoczynek poobiedni na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej
14.45-15.20 Podwieczorek, zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku
15.20-17.00 Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.