Zajęcia dodatkowe

W ramach czesnego dzieci mają zapewnione zajęcia dodatkowe w dwóch proponowanych pakietach do wyboru przez Rodziców:

W ramach PAKIETU PODSTAWOWEGO:

- język angielski 2 x w tygodniu,

- rytmika 1 x w tygodniu,

- gimnastyka korekcyjna 1 x w tygodniu,

- kuchcikowo

- logorytmika,

- teatr, audycje umuzykalniające,

- diagnoza logopedyczna,

 

W ramach PAKIETU ROZSZERZONEGO:

- język angielski 3 x w tygodniu,

- rytmika 1 x w tygodniu,

-  gimnastyka korekcyjna 1 x w tygodniu,

- zajęcia taneczne 1 x w tygodniu

- zajęcia matematyczno-szachowe 1 x w tygodniu,

- - sensoplastyka 2 x w miesiącu,

- teatr, audycje umuzykalniające,

- zajęcia logopedyczne 1 x w tygodniu

- felinoterapia – zajęcia terapeutyczne z kotem,

- zajęcia z zakresu Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne,

- kuchcikowo,

- logorytmika,

W pakietach realizowana jest podstawa programowa zgodnie z wytycznymi MEN oraz autorski program przedszkoli Norlandia bazujący na naszych fundamentach i wartościach:

·        

Bliskość natury

·        

Otwartość

·        

Rozwój i nauka

·        

Zdrowy styl życia

·        

Kompetencje

·        

Ambicja

·        

Szacunek

·        

Energia