ZAKRES USŁUG

W zakładce poradnia psychologiczno-pedagogiczna zakres usług proszę wstawić nową treść:

Poradnia udziela dzieciom i ich Rodzicom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka osobom z powiatu oświęcimskiego i wszystkim zainteresowanym bez względu na miejsce zamieszkania.

Do zadań Poradni należy w szczególności:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego Rodziną
  • pomoc Rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci oraz ich mocnych stron
  • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji Rodziny
  • prowadzenie rehabilitacji i terapii w tym terapii sensorycznej

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

  • dojrzałości szkolnej
  • odroczenia obowiązku szkolnego