ZAPLECZE

Podopieczni Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Groszkolandia” w Kętach mogą korzystać ze specjalistycznego zaplecza takiego jak:

  • Sale rehabilitacyjne wyposażone w sprzęt do rehabilitacji taki jak drabinki rehabilitacyjne, piłki, toczki, kształtki;
  • Sale terapeutyczne wyposażone w pomoce dydaktyczne i multimedialne programy terapeutyczno - edukacyjne;
  • Sala doświadczania świata wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny w zakresie stymulacji bodźców wzrokowo – dotykowych (basen z podświetlanymi kulkami, światłowody, kula lustrzana, kolumna wodna itp.)