Zasady przyjmowania dzieci

Dzieci zgłaszane na każdy kolejny rok szkolny będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń z tym, że pierwszeństwo w przyjęciu na kolejny rok szkolny mają dzieci już uczęszczające do tutejszego przedszkola.

Zgłoszenie dziecka następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (dostępnej w zakładce rekrutacja – dokumenty do pobrania lub w Przedszkolu ) i dostarczenie do Przedszkola osobiście, pocztą lub mailem.

Można również skorzystać z formy zgłoszenia on-line (dostępne w zakładce rekrutacja – karta zgłoszeniowa dziecka on-line).

Zapisane dziecka odbywa się po otrzymaniu karty zgłoszeniowej i decyzji Dyrekcji o przyjęciu dziecka – poprzez podpisanie umowy o korzystanie z przedszkola i wpłatę wpisowego. Formularz zgłoszeniowy on-line.